Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Zwei Schreiben von Christoph Gastpar an den Herzog Johann Friedrich wegen Kostenabrechnungen, 26. Januar und 30. April 1613, mit herzoglichen Randerlassen an Schickhardt

Kontext: Nachlass Heinrich Schickhardt, Architekt und Ingenieur>> 1. Hochbau >> 1.2. Einzelne Orte A-Z >> Köngen >> Pfarrhaus in Köngen >> Gutachten, Berichte, Kostenvoranschläge, Schreiben, Rechnungen