Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Τα διακυβεύματα του σχεδίου Schuman

Πολύ γρήγορα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και οι τρεις χώρες της Benelux αρχίζουν διαπραγματεύσεις για την προετοιμασία μιας συνθήκης. Σε θεσμικό επίπεδο, οι χώρες της Benelux φοβούνται ότι θα τεθούν υπό την κυριαρχία ενός γαλλογερμανικού πυρήνα. Για τον λόγο αυτό, απαιτούν την ίδρυση μιας πραγματικά ανεξάρτητης Ανώτατης Αρχής.

Οι οικονομικοί κύκλοι φοβούνται μια μορφή οικονομικού παρεμβατισμού. Οι οικονομικές και τεχνικές δυσκολίες αφορούν κυρίως την αποξήλωση των καρτέλ της βαριάς βιομηχανίας στην περιοχή του Ρουρ. Ρυθμίζονται επίσης πολιτικά ζητήματα, όπως η σύνθεση της Ανώτατης Αρχής της ΕΚΑΧ.