Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Η υπογραφή της Συνθήκης ΕΚΑΧ

Στις 18 Απριλίου 1951, υπογράφεται και σφραγίζεται στο Παρίσι η Συνθήκη ΕΚΑΧ από τον Robert Schuman για λογαριασμό της Γαλλίας, τον Konrad Adenauer για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τον Paul van Zeeland και τον Joseph Meurice για το Βέλγιο, τον κόμη Carlo Sforza για την Ιταλία, τον Joseph Bech για το Λουξεμβούργο, τον Dirk Stikker και τον Jan Van den Brink για τις Κάτω Χώρες.

Στο προοίμιό της επαναλαμβάνονται εκτενή αποσπάσματα από τη διακήρυξη της 9ης Μαΐου. Η συνθήκη, η οποία συνάπτεται για περίοδο πενήντα ετών, είναι απλή και ακριβής. Ο Schuman διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διπλωματική αυτή επιτυχία, ρόλος ο οποίος τον καθιστά «Πατέρα της Ευρώπης».