Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Ο Robert Schuman πρώτος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης

Ο Robert Schuman εκλέγεται πρώτος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΕΚΣ) στις 19 Μαρτίου 1958· διατηρεί τη θέση αυτή έως τον Μάρτιο του 1960. Παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητές της, η Συνέλευση είναι ιδιαίτερα προσφιλής στον Schuman, διότι αποτελεί το κατεξοχήν πολιτικό θεσμικό όργανο: είναι ταυτόχρονα ένα δημοκρατικό όργανο που εκπροσωπεί τους λαούς, ένα όργανο ελέγχου των εκτελεστικών οργάνων και ένα ενωτικό στοιχείο μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στις 10 Μαΐου 1960, για να σηματοδοτήσει την 10ή επέτειο της Διακήρυξης Schuman, η ΕΚΣ αποτίει φόρο τιμής στον πρώην Πρόεδρό της και εγκρίνει δια βοής ψήφισμα στο οποίο δηλώνει ότι ο Schuman πρόσφερε μεγάλη υπηρεσία στην Ευρώπη.