Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Οι αντιδράσεις στη Διακήρυξη Schuman

Οι αντιδράσεις στη Διακήρυξη Schuman είναι ποικίλες. Οι σκεπτικιστές διαβλέπουν σε αυτήν μια νέα συμφωνία ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των χαλυβουργείων, ενώ για τους κομμουνιστές αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κήρυξη πολέμου σε βάρος του σοβιετικού μπλοκ. Εν γένει, όμως, η κοινή γνώμη αντιδρά μάλλον θετικά στη Διακήρυξη Schuman, μολονότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τη βαθύτερη σημασία της.

Σε διπλωματικό επίπεδο, και παρά τις τεχνικές δυσκολίες, οι βολιδοσκοπούμενες ευρωπαϊκές χώρες δεν επιθυμούν να παρακολουθούν έξωθεν την οικοδόμηση της Ευρώπης χωρίς να συμμετέχουν σε αυτήν.