Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Η κύρωση της Συνθήκης ΕΚΑΧ

Η κύρωση της συνθήκης ΕΚΑΧ πραγματοποιείται χωρίς σημαντικά προβλήματα στις έξι χώρες. Μόνο οι κομμουνιστές αντιτίθενται έντονα στο σχέδιο Schuman, το οποίο κατηγορούν ότι συνιστά εχθρική και ιμπεριαλιστική πράξη που στρέφεται κατά των κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων.

Η κύρωση αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη Γαλλία: από τη μια, οι κομμουνιστές βουλευτές αντιτίθενται στην ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θεωρείται εχθρική προς τη Σοβιετική Ένωση και, από την άλλη, οι Γκωλικοί επικρίνουν έντονα τον υπερεθνικό χαρακτήρα της Ανώτατης Αρχής. Παρά ταύτα, η διαδικασία κύρωσης ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 1952.