Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Η από κοινού διαχείριση του άνθρακα και του χάλυβα

Ενώ τα ευρωπαϊκά κράτη παραμένουν προσηλωμένα στην κυριαρχία τους, ο Monnet και ο Schuman υιοθετούν μια σταδιακή προσέγγιση. Ευελπιστούν ότι η οικονομική ολοκλήρωση θα οδηγήσει και σε πολιτική ολοκλήρωση. Την εποχή εκείνη, ο άνθρακας αντιπροσώπευε σχεδόν το 70 % της κατανάλωσης ενέργειας στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ ο χάλυβας αποτελούσε την κύρια πρώτη ύλη για τη βιομηχανία και τους εξοπλισμούς. Η κοινή δεξαμενή άνθρακα και χάλυβα αφορά 155 εκατομμύρια καταναλωτές. Η από κοινού διαχείριση των προϊόντων αυτών καθιστά αδιανόητο και πρακτικώς αδύνατο έναν νέο γαλλογερμανικό πόλεμο.