Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις

Στις 20 Ιουνίου 1950, οι εκπρόσωποι των Έξι ξεκινούν τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Schuman στο Παρίσι. Ανοιχτές στην ιδέα μιας ανεξάρτητης Ανώτατης Αρχής, οι χώρες της Benelux ζητούν, ως αντιστάθμισμα, τη θέσπιση ενός διακυβερνητικού οργάνου, του Ειδικού Συμβουλίου Υπουργών. Συγκροτείται μια Κοινή Συνέλευση. Σχεδιάζεται επίσης η σύσταση Δικαστηρίου για την επίλυση των διαφορών.

Σε οικονομικό επίπεδο, οι διαπραγματευτές προσπαθούν να δώσουν στην Κοινότητα τα μέσα για να διασφαλίσει την αποξήλωση των καρτέλ στη γερμανική βαριά βιομηχανία και να οργανώσει την εξορυκτική και χαλυβουργική δραστηριότητα. Η συνθήκη για την ίδρυση της ΕΚΑΧ μονογραφείται από τις έξι αντιπροσωπείες στις 19 Μαρτίου 1951.