Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Μια θεσμική καινοτομία

Για τον Schuman και τον Monnet, μόνο η συγκρότηση αποτελεσματικών θεσμικών οργάνων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία της κοινής αγοράς άνθρακα και χάλυβα. Αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι ο συντονισμός των επενδύσεων, η οργάνωση της παραγωγής και ο έλεγχος των τιμών, λαμβάνοντας μέριμνα για την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού και κοινωνικής προστασίας.

Η κοινή διαχείριση του άνθρακα και του χάλυβα θα πρέπει να υπόκειται σε ένα οικονομικά αυτόνομο θεσμικό όργανο, την Ανώτατη Αρχή, που μπορεί να λειτουργεί ως συλλογικό όργανο αποτελούμενο από ανεξάρτητες προσωπικότητες, με σκοπό τη συγκρότηση μιας εν σπέρματι ευρωπαϊκής κυβέρνησης. Ενεργώντας προς το γενικό συμφέρον, η Ανώτατη Αρχή αποτελεί μια πρωτότυπη απάντηση στους εθνικούς εγωισμούς.