Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Τα γαλλογερμανικά προβλήματα

Η Διακήρυξη Schuman πραγματοποιείται σε μια εποχή που οι γαλλογερμανικές σχέσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ειδικότερα, το Παρίσι και η Βόννη διαφωνούν ως προς το καθεστώς του Σάαρ, το οποίο είναι πολιτικά αυτόνομο αλλά οικονομικά συνδεδεμένο με τη Γαλλία. Το γαλλικό σχέδιο προβλέπει την πρόσδεση της νεαρής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΟΔΓ) σε μια ευρωπαϊκή δομή, ως μέσο για την πλαισίωση της ανάπτυξής της και τη διασφάλιση της ειρήνης στην Ευρώπη.

Τοποθετώντας τη Γερμανία σε ισότιμη βάση, το σχέδιο Schuman επιδιώκει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών με άξονα κοινά συμφέροντα και τη συμφιλίωση των δύο πρώην «κληρονομικών εχθρών». Από γεωγραφική άποψη, η ΕΚΑΧ οικοδομείται γύρω από ένα είδος «βιομηχανικής Λοθαριγγίας».