Ψυχαγωγία μέσω της εκπαίδευσης

Εκμάθηση μέσω του παιχνιδιού με ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά

Learning scenarios about edutainment and gamification

Art, Cultural awareness and expression, Game Based Learning - Early childhood & Primary education, Non-formal

A learning activity to implement remotly with your students English, Language subjects - Upper secondary

English, History, Language subjects - Upper secondary

English - Secondary school, Vocational educational training

Art, English, History, Language subjects - Lower secondary, Primary school, Upper secondary