4,813 αποτελέσματα εντός Θέμα Νωπογραφία

4,813 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Νωπογραφία

Technique of mural painting executed upon freshly laid lime plaster

France Stele

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Matej Sternen

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Matej Sternen

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Matej Sternen

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Matej Sternen

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Matej Sternen

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Ž.P. (Peter Železnik) (1939)

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

Ž.P. (Peter Železnik) (1939)

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center

The Museum of Oltenia

Avakian, Hrandt

National Museum of Art of Romania

Steiner Szilárd

Museum of Kuny Domokos - Tata

Steiner Szilárd

Museum of Kuny Domokos - Tata

Steiner Szilárd

Museum of Kuny Domokos - Tata

National Monument Protection Office, Lajos Bozóki

Balaton Museum - Keszthely

Hungarian Museum of Trade and Tourism

Hungarian Museum of Trade and Tourism