155,519 αποτελέσματα εντός Θέση Κομητεία της Ιεμτλανδς

155,519 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Κομητεία της Ιεμτλανδς

Κομητεία της Σουηδίας

The Trustees of the Natural History Museum, London

The Trustees of the Natural History Museum, London

The Trustees of the Natural History Museum, London

The Trustees of the Natural History Museum, London

Svenung Thoresson, lagman i Jämtland

The National Archives of Sweden

Ájtte Museum