Ανάρτηση στο blog

Η κεραμική της Σίφνου

Ceramic craft in the Greek Cyclades island archipelago

a sepia photograph of a pottery craftsman turning a clay bowl on a turntable. He is surrounded by towering stacks of pottery.