AIDS prevention advert for Swedish addiction support groups

Lettering: Den äkta berusningen finns inom dig. AIDSdelegationen. Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning. Ungdomens Nykterhetsförbund. Soldater Mot Droger. YA-Tryck AB 1992 0411-784 85. Sander-Liaison.