Sie sehen diesen Artikel auf der neuen Europeana-Website. Sehen Sie sich diesen Artikel in der ursprünglichen Europeana an.

Historische en letterkundige Avondstonden ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven en van den stand der nederduitsche dichtkunde ... tot aan het begin der zestiende eeuwe ..

... te saamengesteld door Mr. Henrik van Wyn


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Belg. 271 qm