Kälkåkning, Hedvig och Ellen Renström

Historisk händelse, ort med anknytning till föremålet: null