Aflaatbrief van klooster Het Rondeel

De zusters van het klooster Het Rondeel kregen met deze aflaatbrief, opgemaakt in 1336 in het pauselijk paleis te Avignon, het recht om veertig dagen aflaat te geven aan hun
weldoeners. De aflaatbrief is opgesteld door een aantal Italiaanse bisschoppen. Aan het perkamenten stuk zit een kleine oorkonde vast. Deze is een halfjaar later opgesteld door Jan van
Diest, bisschop van U…