Dynamometric plate Kistler© 9255B and amplifier Kistler© 5017B

Mesa dinamométrica Kistler© 9255B y amplificador Kistler© 5017B

Image corresponding to a dynamometric plate Kistler© 9255B and amplifier Kistler© 5017B.