Sie sehen diesen Artikel auf der neuen Europeana-Website. Sehen Sie sich diesen Artikel in der ursprünglichen Europeana an.

Röse

1) Röse 7 m diam och 1,3 m h. Bestående av 0,2-0,4 m st stenar. I mitten en grop, 3x2 m (N-S) och 1,2 m dj. Kantkedja av 0,5-1 m l stenar. 20 m N 35cg V om nr 1 är 2) Ny Stensättning? 3 m diam och 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,3 m st stenar. Övertorvad och beväx t med 3 enbuskar.Tillägg dnr 326-1803-2004: 5 m VNV om nr 2 är: 3) Stensättning, rund, 4-5 m diam och 0,2 m h, övertorvad fyllning av 0,2-0,3 m st stenar. I den S kanten växer en buske. Ca 30 m S-SSÖ om nr 1 är ett röjningsröse. Överväxt med buskar. Ca 20 m SSV om nr är ett stensättningsliknande röjningsröse. Beläget intill bergsklack. Ca 10 m SV om nr 1 är ett stensättningsliknande röjningsröse. Dåligt läge.
Tillägg dnr 321-1160-2006: Lämningen besiktigad av Länsstyrelsen Östergötland med anledning av skador orsakade av stormen Gudrun.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


Dnr 321-1803-2004 Anmälan, Östergötlands länsmuseum, AndersPersson


RAÄ dnr 321-1160-2006. Stormskadeinventering av forn- och kulturlämningar i Östergötlands län 2005. Länsstyrelsen Östergötland. Rapport nr 2005:18.


Bergsmark i hagmark.