Spis urzędników, książka zażaleń : Z powodu pracy Myrona Kaprala "Urzędnicy miasta Lwowa w XIII-XVIII w., Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego", t. VII: "Ziemie Ruskie", z. l: "Lwów"

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Spis urzędników, książka zażaleń : Z powodu pracy Myrona Kaprala "Urzędnicy miasta Lwowa w XIII-XVIII w., Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego", t. VII: "Ziemie Ruskie", z. l: "Lwów"

p. 177-186