Sie sehen diesen Artikel auf der neuen Europeana-Website. Sehen Sie sich diesen Artikel in der ursprünglichen Europeana an.

't Leven des gheests oft Het gheestelijck leven dat is

ghemaect ende van nieuws verbetert in desen derden druck, door ... Don Antonio de Roxas ...; nieuwelijcks uyt het Spaensch overgeset in ons Neder-duytsch, door E. L. G.