Sie sehen diesen Artikel auf der neuen Europeana-Website. Sehen Sie sich diesen Artikel in der ursprünglichen Europeana an.

Een christelijck tractaet inhoudende trecht geloove ende bekentenisse van de vereeniginghe der twee ongelijke naturen, te weten de godtlijke ende menschelijke, in den eenen eenighen persoon Jesu Christo, van zijn Hemelvaert ende sitten ter rechter hant des eeuwigen Vaders..