Sie sehen diesen Artikel auf der neuen Europeana-Website. Sehen Sie sich diesen Artikel in der ursprünglichen Europeana an.

Litanien ende kleyn getyden met devote ghebeden tot Maria in Schrey-Boom op haere droeve ween; Met de Beschryvinge der Aflaeten, Reghels van het Broederschap, ende Outheyt van Schrey-Boom. Beschreven door P. A. V. Capucin ..

Den tweeden druck