Attentatet på Konsejlspræsident Estrup

Fra Illustreret Tidende 25.10.1885.

J. P. Jacobsen
Deres kongelige Høiheder Prinsesse Thyras og Hertugen af Cumberlands Formæling den 21de De…
Dr. Cook i København
Dr. Cook i København