Du ser denne artikel på den nye Europeana-hjemmeside. Se denne artikel i den originale Europeana.

Het sout der sielen welvaart getrocken uyt Paradisvs animae christianae. R.D. Iacobi Merlo Horsty

Overgheset ende vertaalt uyt latyn inde nederduytse spraack door Cornelio de Bie ... Met vermeerderinghe van syne gherijmde, godtvruchtige en leersame by-schriften; [ill. van Michael Snyders e.a.].