Prohlášení o solidaritě s Ukrajinou

Sklizeň na Ukrajině

Iniciativa Europeana je solidární s ukrajinským lidem.

Práce našich přátel a kolegů v ukrajinské oblasti kulturního dědictví se nikdy nezdála tak relevantní, jak ukazují všechna poselství podpory z celého sektoru na mezinárodní úrovni. Kulturní dědictví je životně důležité pro naše znalosti a pochopení toho, kdo jsme, odkud jsme přišli a čím se můžeme stát. Podporuje toleranci a inkluzivitu a je zásadní pro posílení postavení občanů a vytvoření spravedlivější společnosti. V této kritické době je dědictví ohroženo a práce na podpoře našich sdílených hodnot a cílů bude důležitější než kdy jindy.

Naše myšlenky jsou s našimi ukrajinskými členy sítě Europeana a se všemi jejich rodinami a přáteli na Ukrajině. V zájmu humanity doufáme v brzký návrat k míru.

Europeana Foundation

Europeana Network Association

Europeana Aggregators Forum

Learn more about our Working Group to support the digital cultural heritage of Ukraine.

Ukrajinské sbírky a příběhy

/item/2048095/Athena_Plus_ProvidedCHO_________________________________KYD1625
Organizace
Krovets-Ethnographic Collection
item/2023877/uploads_objects_21_pdf_professor_kvl_pdf
Organizace
Kyiv Polytechnic Institute

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» Scientific and Technical Library after G.Denisenko

https://www.europeana.eu/item/692/_providedCHO_UA_100_2407EuropeanaHDASBU_20
Organizace
Liberation Movement Studies Centre

Independent scientific organisation that studies aspects of the Ukrainian liberation movement in the 20th century

/item/2023839/eng_showbook_showbook_php3_0166357
Maksymovych Scientific Library

The Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko Kyiv National University

/item/2048023/Athena_Plus_ProvidedCHO_Scientific_and_Technical_Library_of_the_National_Aviation_University______________________________________________________________________103
National Aviation University

Scientific and Technical Library of the National Aviation University

/item/2048098/Athena_Plus_ProvidedCHO________________________________PH_KPI_1902_2_025_0
Organizace
State Polytechnic Museum
/item/2023862/handle_1237075002_14
Organizace
V.N. Karazin Kharkiv University

Central Scientific Library of V.N. Karazin Kharkiv National University

a red and white towel, folded in half
Ukrainian ceremonial towels

White linen towels embroidered with red thread were of special importance to the Ukrainians

Ukrainian migration stories

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_67ff5710_9a4c_0136_7c80_6eee0af7f672
Pruha Stefanie and Wolodymyr

A migration story by Dr Natalie Senjov-Makohon

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_456cc4a0_9a45_0136_2c95_6eee0af519c6
Geelongskis

From Ukraine to Australia via Yugoslavia and Trieste

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_bbc7edb0_9a42_0136_2b53_6eee0af655b0
Painting the pysanky

A migration story by Vira and Peter Mykytenko

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_f3c425e0_3bbc_0136_c207_269258e1acfc
Two Twigs

A migration story by Dr Natalie Senjov-Makohon

Explore more Ukrainian migration stories