60 tegnede Karter over danske Provindser, paa meget faae nær alle af Joh. Meyer, copierede af Jac. Langebek.

Das Großeste Theil des Ambtes Copenhagen