60 tegnede Karter over danske Provindser, paa meget faae nær alle af Joh. Meyer, copierede af Jac. Langebek.

Grundtriß von dem Ländtlein Amag vnd Insul Saltholm mit Copenhagen & Kristianshafen ao 1656. Im Julio entworffen