Samiskt läger, Padjelanta

Från Staloluokta
"Lappkåtor på fjället"
Från samelägret vid Rautasluspe
Samiska lägret vid Vastenjaure