Stora Sjöfallet (Stour Muorkkegårttje)

Dokumentation

Karl X Gustavs mur
Sigurdsristningen
Rogslösa kyrka
Rogslösa kyrka