υδατογραφία

Άποψη της Ζακύνθου

The Town of Zakynthos in the Ionian islands, around 1830. Watercolour, 0.24x0.40 m. Gift of Damianos Kyriazis. (ΓΕ 24003)

υδατογραφία
υδατογραφία
υδατογραφία
υδατογραφία