Magas-Tátra

picture postcard, Slovakia, Tatras, mountain, valley, pine tree, view

Magas-Tátra
Magas-Tátra
Magas-Tátra
Magas-Tátra