Plitvice

Klorbromsrebrna fotografija. Prikazuje Plitvička jezera.

Važnije gljive na bukovim stablima u prašumi Čorkova uvala
Prašuma Čorkova uvala u svjetlu pružanja općekorisnih funkcija šume
Razgradnja listinca na sedrenim barijerama