Landscape near Hammermøllen, North Zealand

60 tegnede Karter over danske Provindser, paa meget faae nær alle af Joh. Meyer, copierede…
Johannis Mejeri verschiedene Charten über Seeland, Fühnen und Jutland
60 tegnede Karter over danske Provindser, paa meget faae nær alle af Joh. Meyer, copierede…
The Caroline Spring at Næsby on Funen