Výstavy

Louise Weissová: angažovaná Evropanka

Louise Weiss at the European Parliament

Louise Weissová (1893–1983), pokroková intelektuálka a neúnavná aktivistka, se během života stala svědkyní řady významných historických zvratů a jako průkopnice evropské myšlenky se nesmazatelně vepsala do historie dnešní Evropy. Narodila se 25. ledna 1893 do liberální středostavovské rodiny z Alsaska. V roce 1914 složila prestižní zkoušku agrégation a vydala se na dráhu novinářky. Od dvacátých let se zapojovala do úsilí o budování míru a jednoty na celém kontinentu.

Jako vášnivá obhájkyně ženských práv pořádala ve třicátých letech demonstrace sufražetek, které usilovaly o získání volebního práva i rovnocenných občanských a politických práv pro ženy.

Po válce cestovala po celém světě a natáčela etnografické dokumentární filmy. Vystupovala na konferencích, stala se autorkou knih a deníků a spolupracovala s nejvýznamnějšími politiky a mysliteli své doby.

V roce 1979 byla zvolena v prvních všeobecných a přímých volbách do Evropského parlamentu. Jako nejstarší poslankyně předsedala ustavujícímu zasedání Parlamentu a přednesla první zahajovací projev. Zemřela o čtyři roky později, v roce 1983.

V roce 1999 byla na její počest pojmenována budova jednacího sálu Evropského parlamentu ve Štrasburku.