За професионалисти

Europeana предвижда сектор на културното наследство, задвижван от цифровите технологии, и Европа, задвижвана от културата, осигуряваща устойчива, развиваща се икономика, повишена заетост и подобрено благосъстояние.

Предоставяме възможности на институции и физически лица в сектора на културното наследство да развиват своите дигитални умения и практика. Информация за това ще намерите на уеб сайта на Europeana Pro. Europeana Pro е за професионалисти в областта на културното наследство, институции за културно наследство, които искат да обменят данни с Europeana, преподаватели и научни работници, чиято дейност е свързана с колекции и данни в областта на културното наследство. Открийте ресурси за действия в областта на климата, популяризиране на културно наследство, авторско право, качество на данните, обогатяване на данни, въздействие, повторна употреба, технологии и др.

Моля, имайте предвид, че съдържанието на Europeana Pro в момента е достъпно само на английски език.

Към Europeana Pro (отваря се в нов прозорец)