За професионалисти

Europeana предвижда сектор на културното наследство, задвижван от цифровите технологии, и Европа, задвижвана от културата, осигуряваща устойчива, развиваща се икономика, повишена заетост и подобрено благосъстояние.