Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Book of Hours. Use of Bourges.

Coronation of Virgin, angels with musical instruments.