Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Bestiary.

3 sirens, 2 with musical instruments. Centaurs fighting.