Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

[Aufführbuch der Regensburger Domspatzen] - [6]: 1934 - 1935

Besitzer: Regensburg, Verein Freunde des Regensburger Domchors -- Aufführbuch 6