Нареда на работниците за освобождението на българския народ

Проект за програма и устав на БРЦК в България, изготвен от Васил Левски. В програмната част се определя целта на революцията: ликвидиране на тиранско-деспотската султанска монархия; създаване на демократическа република. В организационната част са определени структурите и задачите на БРЦК.; Проект за програма и устав; Васил Левски. Документи. С., 2000 г.