Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Autokrom. Dalior från experimentfältet.

Autokrom. Dalior från experimentfältet.