Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Agfa autokrom. Stilleben, Kaktus. F 9 1sek.

Agfa autokrom. Stilleben, Kaktus. F 9 1sek.