Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Katholische Kirche, Kalscheuren bei Köln, 1954-1955