Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

[---ius] Ho[m]oinus (95 ans)

[---iu]ṣ Hi- / [m]ọịṇus / p(ius) u(ixit) a(nnis) LXXXXV, / h(ic) s(itus) e(st)

Разширена информация