Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Bamble prestegjeld

Protokollnummer: 171 og 195-196
Kommunenr: 0814
Listetype: Spesiallister Bamble sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 108