Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Buksnes prestegjeld

Protokollnummer: 417
Kommunenr: 1860
Listetype: Spesiallister Buksnes sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 56