Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Morphological Reading Errors in a German Case of Deep Dyslexia

Разширена информация