Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Duga Resa

Razglednica na kartonu standardnog formata poštanske dopisnice. Litografija reproducirana i umnožena tiskarskom tehnikom. Prikazuje pogled preko rijeke na Dugaresu.