Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Zagreb - Akademički trg

Razglednica na kartonu standardiziranog formata poštanske dopisnice. Fotografija reproducirana i umnožena tehnikom svjetlotiska. Pogled na dio današnjeg Zrinskog trga i hotel Palace.